L’impacte de la Reforma Fiscal en el patrimoni

A començament de l’any vinent entraran en vigor tot un seguit de modificacions en els impostos directes més importants del nostre sistema impositiu. Aquesta reforma té moltes derivades i afecta a tots els contribuents d’una manera o altra, sigui quina sigui la seva font d’ingressos. Tant qui cobra un sou, com el pensionista o el rendista, tots en major o menor mesura ens veurem afectats.

El cert és que aquests canvis no afectaran igual a tothom, ja que la tipologia de renda i el seu import condicionaran l’impacte de la reforma. Pel que fa als propietaris d’immobles hi ha un parell de novetats que val la pena destacar: els propietaris que tenen habitatges en lloguer han de tenir en compte que, a partir de l’1 de gener, la reducció que hi havia del 100% sobre el seu rendiment, en cas que el llogater fos una persona menor de 30 anys, desapareix i quedarà tot englobat en la reducció general del 60%. A més, s’elimina també la deducció en renda per part de qui lloga l’habitatge. Per tant, és recomanable que qui tingui pensat llogar un habitatge s’espavili i signi el contracte abans d’acabar l’any, ja que així podrà aplicar en el futur la deducció vigent actualment i que ja no s’aplicarà als contractes signats el 2015.

D’altra banda, un dels aspectes més rellevants i costosos pels propietaris d’actius és la supressió dels anomenats coeficients d’abatiment i d’actualització. Això implica a la pràctica que, qui vulgui vendre alguna part del seu patrimoni a partir de l’1 de gener, pagarà força més diners d’impostos en IRPF que no pas si ho fa abans de finals d’any. Parlem d’actius immobles i/o valors mobiliaris que tinguin una certa antiguitat en el patrimoni. Així, el propietari d’un immoble o unes accions comprades o rebudes en herència fa temps hauran de valorar quin impacte suposa a efectes tributaris i analitzar la conveniència o no de plantejar alguna transmissió.

Òbviament, la decisió no pot basar-se simplement en un criteri fiscal; cal tenir en compte molts altres aspectes (utilitat, estat de conservació, destí futur, etc.) però l’impacte tributari ha de ser una part important d’aquesta valoració. Cal, doncs, posar-se en mans de gent experta, tant en el àmbit tributari com en el àmbit comercial per fer aquest exercici de reflexió i prendre decisions.

Entrades relacionades

Deixa un comentari