Quins son els factors diferencials per una empresa?

LEER EN CASTELLANO

Fa uns dies vaig assistir a un interessantíssim congrés organitzat pel Col·legi de Censors, on vàrem poder reflexionar sobre el nou entorn econòmic i els reptes que això ens comporta.

En una de les ponències es va tractar al voltant de la Intel·ligència Econòmica i es van fer algunes reflexions que m’agradaria poder compartir, ja que em van semblar molt interessants.

La tesi principal es basava en el fet que en un món competitiu on tothom ha begut de les mateixes fonts de coneixement, ha tingut la mateixa formació, en les mateixes escoles de negocis, han llegit els mateixos manuals, etc. el diferencial competitiu està a disposar d’informació i saber treure’n profit.

En l’àmbit de la Pime potser podem pensar que aquesta afirmació està molt bé però que això sols ho poden fer les grans companyies amb capacitat per disposar i gestionar grans quantitats de dades, però el cert és que la informació que realment necessitem i que és efectiva tampoc és tan inabastable. De fet, el 95% de la informació que podem necessitar avui en dia la tenim a la mà.

Què cal doncs per fer-ho? Cal saber, en primer lloc, quines dades són les que ens interessen, dels nostres clients, dels nostres proveïdors, dels nostres competidors….. Saber si el nostre competidor està en ple relleu generacional, si el nostre proveïdor està fent inversions importants, si el nostre client està atacant nous mercats, son dades que ens poden ser molt útils. De fet, la base de la intel·ligència competitiva és l’anàlisi de la competència i, avui, tenim eines a l’abast per poder disposar de molta informació. En segon lloc, utilitzar-les i analitzar-les.

Cal doncs un enfoc diferent a l’hora d’analitzar el nostre entorn on, l’anàlisi de la informació financera sols serà un dels aspectes a tenir en compte, però que caldrà rastrejar en moltes fonts diferents, està atent a qualsevol novetat i, fins i tot, disposar d’algun servei externalitzat que ens faciliti aquesta informació que ens donarà, sens dubte, més capacitat d’anàlisi a l’hora d’emprendre decisions estratègiques de futur.

Deixa un comentari